Instructies voor de garantie en ingebruikneming van airco-compressors


02/2011


Er wordt een garantie van twee jaar geboden voor defecte compressors.
Deze garantie kan echter alleen worden verleend als er sprake is van een fabricagefout. Daarom geven wij u hierna instructies voor de vervanging resp. de eerste ingebruikneming van compressors.


Algemene veiligheidsinstructies


Let op: werkzaamheden aan voertuig-airconditioningsystemen mogen alleen door personen worden uitgevoerd die over de noodzakelijke deskundigheid voor het onderhoud en de reparatie van voertuig-airconditioningsystemen beschikken.


Let op: bij werkzaamheden aan voertuig-airconditioningsystemen dient altijd een airco-servicetoestel (bijv. ASC 1000 / 2000 / 3000) te worden gebruikt om te voorkomen dat er onbedoeld koelmiddel in de lucht terechtkomt.


Let op: denk aan de noodzakelijke persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.


Handelingsinstructies


Demonteer de beschadigde compressor en stel de schadeoorzaak vast (slijtage van de compressor of andere problemen).


Demonteer hiervoor na het aftappen van het koelmiddel via het airco-servicetoestel de beschadigde compressor, verwijder de olieaflaatplug uit de compressor en laat de olie uitlopen.


Controleer daarna het oliepeil (kleur, vervuiling ...). Zorg ervoor dat alle verontreinigingen en vreemde onderdelen uit het circuit van het airconditioningsysteem zijn verwijderd. Spoel daarom het systeem voor de montage van de nieuwe compressor. Voor het spoelen is meestal het
koelmiddel R134a geschikt. Compressors, drogers (accumulators) en expansiekleppen resp. orifice tubes kunnen niet worden gespoeld. Hierbij is het noodzakelijk om speciale overgangsstukken in te zetten.


Bij compressorschade moeten altijd de droger (resp. accumulator) en de smoorklep (orifice tube) worden vervangen. De expansieklep moet worden gecontroleerd op vervuiling en corrosie en evt. worden vervangen. Bij compressorschade met splintervorming moeten altijd zowel de smoorklep als de
expansieklep worden vervangen.


De geleverde koelmiddelcompressors worden voor verschillende voertuigen resp. airconditioningsystemen gebruikt. Het is daarom absoluut noodzakelijk om de olievulhoeveelheid en de viscositeit voor de montage van de compressor te controleren en evt. te corrigeren. Hiervoor is het noodzakelijk om de olieaflaatplug uit de reservecompressor te demonteren en de koelmiddelolie compleet af te tappen en op te vangen. Vervolgens moet de nieuwe compressor opnieuw worden gevuld met de volledige oliehoeveelheid die door de fabrikant van het voertuig is opgegeven. Voor de montage dient de compressor 10 keer met de hand te worden doorgedraaid, zodat de olie zich gelijkmatig in de compressor kan verdelen.


Instructie: de uit de reservecompressor verwijderde koelmiddelolie mag opnieuw worden toegevoerd.


Het koelmiddelcircuit na de reparatie herstellen, evacueren en vullen.


- oude koelmiddelolie moet als gevaarlijk afval worden beschouwd.
- de juiste vulling van het voertuig-airconditioningsysteem via de hogedrukzijde (rode vulslang) bij installaties met expansieklep in acht nemen.
- de juiste koelmiddelhoeveelheid toevoeren, de compressor mag alleen met het koelmiddel R134a worden gebruikt.
- erop letten dat bij de montage de aandrijfriem „in lijn ligt”. Airconditioningsysteem na het vullen in gebruik nemen.


Motor met uitgeschakelde compressor starten


- Compressor op de kleinstmogelijke vermogensstand instellen, modus „econ” of „A/C” uit
- Airconditioningsysteem 8-10 keer kort (1 sec.) inschakelen
- Afwachten tot het stationaire toerental is gestabiliseerd
- Compressor inschakelen en de installatie ten minste twee minuten met stationair toerental gebruiken
- De druk in het koelmiddelcircuit met behulp van een airco-servicestation controleren
- Motor afzetten


Instructie in geval van garantie
U dient de compressor altijd met afgesloten zuig- en druknippels terug te sturen (afdichtstop van de nieuwe compressor inzetten), oude droger retourneren.

;